Spring over hovedmenu

Anmeldelse af skader på anlægget eller nærved-hændelser

En hændelse, der medfører alvorlige skader på et anlæg, dets udstyr eller en rørledning offshore, skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Endvidere skal en hændelse, der kunne have medført en sådan skade eller personskade (nærved-hændelse) offshore, anmeldes. Anmeldelsen skal ske senest 10 dage efter, at hændelsen har fundet sted.

Endvidere skal operatøren af et produktionsanlæg eller ejeren af et ikkeproduktionsanlæg offshore, f.eks. mobil borerig, registrere alle hændelser, der har medført alvorligt skade på anlægget, samt nærved-hændelser.

Skader på anlæg mv. og nærved-hændelser anmeldes til Arbejdstilsynet via dets mailadresse:

Anmeldelsesblanket dansk

Læs mere om, hvilke skader og nærved-hændelser offshore, der skal anmeldes i

Registrering og anmeldelse af ulykker m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv. - AT-vejledning 65.1.3-1 - VEJ nr. 9207 af 20. april 2020