Spring over hovedmenu

Anmeldelse til Havarikommissionen

Operatøren eller ejeren af et anlæg mv. offshore skal senest efter 10 arbejdsdage anmelde:

  • Større ulykker, samt
  • enhver anden hændelse, der medfører dødsfald for en til fire personer, der befinder sig på anlægget, hvor kilden til faren opstår, eller som udfører en olie- og gasaktivitet i forbindelse med anlægget eller tilsluttet infrastruktur

til Havarikommissionen for større ulykker i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv.

Anmeldelsen skal ledsages af en redegørelse, der beskriver ulykken, dens forløb og de umiddelbare årsager til ulykken. Anmeldelsen skal indeholde det samme, som anmeldelsen til Arbejdstilsynet nævnt ovenfor.

Anmeld via mailadresse til Havarikommissionen

Rapporter fra Havarikommissionen

Undersøgelsesrapporter om gasudslip