Spring over hovedmenu

Q&A - Spørgsmål og Svar

Du kan finde lov, bekendtgørelser og vejledninger på vores hjemmeside https://offshore.at.dk/, dvs. under ”Regler om offshore olie- og gasaktiviteter m.v.”. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Arbejdets udførelse og helbredsundersøgelser m.v.

Må jeg tage min egen medicin med på et anlæg, når jeg tager på arbejde offshore?

Offshoresikkerhedsloven regulerer ikke, hvorvidt de ansatte må medbringe medicin på anlæggene. Der kan dog være regler fastsat af operatøren eller ejeren af anlægget. Kontakt evt. din arbejdsgiver for svar.

Indkvartering

Er der specielle regler i forhold til coronavirus (COVID-19), som jeg skal tage højde for inden check-in, når jeg tager på arbejde offshore?

Du skal tage kontakt til din arbejdsgiver og høre om selskabets og operatørens/ejers politik og procedure i forhold til COVID-19.

Hvilken legitimation skal jeg have med ved check-in, når jeg tager på arbejde offshore?

Operatøren/ejeren kan stille krav til dokumenter, der skal fremvises for at kunne rejse ud til offshore anlæg. Kontakt derfor din arbejdsgiver for yderligere informationer.

Hvad må jeg tage med i mine offshore tasker, når jeg tager på arbejde offshore?

Du må tage private ejendele, tøj m.m. Forhør dig evt. hos din arbejdsgiver om regler på anlægget.

Hvad er reglerne for selve taskerne, som jeg tager med, når jeg tager på arbejde offshore?

Krav til tasker reguleres ikke af offshoresikkerhedsloven, men din arbejdsgiver kan have regler. Kontakt din arbejdsgiver eller for nærmere informationer.

Offshoresikkerhedslovgivningens anvendelsesområde

Er der specielle krav til mit arbejdstøj/-udstyr vedrørende offshorearbejde på et anlæg i den danske del af Nordsøen?

Krav til arbejdstøj og udstyr fastsættes af din arbejdsgiver, kontakt derfor din arbejdsgiver for information.

Hvordan er reglerne for rygning på et anlæg?

Rygning på anlæggene er kun tilladt i bestemte områder og strengt forbudt andre steder. Spørg på anlægget hvor rygning er tilladt.

Uddannelse og kompetence

Hvilke kurser og/eller certifikater skal jeg have for at kunne rejse til et anlæg offshore i den danske del af Nordsøen?

Du skal have gennemgået og bestået et sikkerhedskursus. Derudover kan der være specifikke krav fra dinarbejdsgiver afhængigt af dine opgaver.  Kravet om sikkerhedskursus kan dog fraviges i specielle tilfælde. Kontakt evt. din arbejdsgiver.