Spring over hovedmenu

Arbejdstilsynets opfølgning på anmeldte ulykker, skader og nærved-hændelser

Arbejdstilsynet gennemgår alle anmeldelser og vurderer, om der skal foretages noget her og nu. Alle anmeldte skader og nærved-hændelser bliver gennemgået offshore på førstkommende tilsynsbesøg.

I forbindelse med straks anmeldelser af ulykker som medfører dødsfald eller alvorlig personskade foretager Arbejdstilsynet - næsten altid umiddelbart efter anmeldelsen - et tilsynsbesøg på hændelsesstedet, ofte sammen med politiet.

Arbejdstilsynet udarbejder årligt en statistik over anmeldte skader og nærved-hændelser offshore. Denne statistik, samt de enkelte anmeldelser, indgår i Arbejdstilsynets prioritering af tilsynet.

Læs mere

Arbejdsulykker og kulbrinteudslip på anlæg offshore