Spring over hovedmenu

Godkendelse af brøndaktivitet

Før iværksættelse af en brøndaktivitet skal operatøren udføre en risikovurdering af aktiviteten, som bl.a. skal fastslå, om der er risiko for utilsigtet udslip af stoffer og materialer (typisk olie, gas eller H2S), der kan føre til en større ulykke.

Hvis risikovurderingen af brøndaktiviteten viser, at der er en risiko for udslip, der kan føre til en større ulykke, skal operatøren søge Arbejdstilsynets godkendelse af aktiviteten, efter § 28 a i offshoresikkerhedsloven, inden brøndaktiviteten påbegyndes.

For at få Arbejdstilsynets godkendelse af brøndaktiviteten skal operatøren indsende en fyldestgørende ansøgning mindst 6 uger før start af aktiviteten.

I forbindelse med ansøgning om godkendelse af brøndaktiviteten, har vi lavet et skema, som hjælper med at sikre, at vi får de påkrævede oplysninger.

Find ansøgningsskema her

Væsentlige ændringer

Ved væsentlige ændringer af den godkendte brøndaktivitet, skal operatøren også indsende en beskrivelse af ændringerne til godkendelse, før brøndaktiviteten kan fortsætte.

Anmeldelse af brøndaktivitet

Brøndaktiviteten, som ikke medfører risiko for utilsigtet udslip af stoffer og materialer, der kan føre til en større ulykke, skal ikke godkendes, men skal anmeldes af operatøren til Arbejdstilsynet efter § 28 b i offshoresikkerhedsloven.

Risikovurderingen af ​​en brøndaktivitet afgør derfor, om brøndaktiviteten skal godkendes af Arbejdstilsynet.