Spring over hovedmenu

Anmeldelse af konstaterede eller formodede erhvervssygdomme mv.

Ved en erhvervssygdom forstås en sygdom, som helt eller delvis skyldes påvirkninger på arbejdet gennem kortere eller længere tid. Arbejdsskadesikringsloven definerer de sygdomme, der kan anerkendes som erhvervssygdomme.

Læger og tandlæger, der konstaterer eller får mistanke om, at en person har pådraget sig en erhvervssygdom i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter, skal anmelde dette til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i henhold til bestemmelserne i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Endvidere skal læger, der konstaterer eller får mistanke om, at en person har været udsat for skadelige påvirkninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv., anmelde dette til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Anmeld en erhvervssygdom i ESS

Det er ikke muligt at anvende anmeldelsesblanketter i denne forbindelse, men Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler dog anmeldelser, der ikke er foretaget via EASY-systemet.

Anmeldelserne anvendes af Arbejdstilsynet til at udarbejde en statistik over anmeldte erhvervssygdomme. Denne og de konkrete anmeldelser indgår i Arbejdstilsynets prioritering af tilsynsindsatsen.