Spring over hovedmenu

Bekendtgørelser

Alle bekendtgørelser til offshoresikkerhedsloven er følgende

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - BEK nr. 1043 af 8. juli 2023

Anlægs, tilsluttet infrastrukturs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - BEK nr. 1407 af 4. december 2017

Anvendelse af personlige værnemidler i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - BEK nr. 1343 af 27. november 2015

Anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - BEK nr. 1044 af 8. juli 2023

Arbejde ved skærmterminaler i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. (Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler offshore) - BEK nr. 845 af 29. juni 2015

Arbejdstilsynets opgaver og beføjelser i henhold til offshoresikkerhedsloven - BEK nr. 1354 af 11. december 2019

Beredskab m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - BEK nr. 833 af 15. juni 2018

Beredskab ved forurening af havet fra olie- og gasanlæg, rørledninger og andre platforme (Beredskabsbekendtgørelse) - BEK nr. 909 af 10. juli 2015

Beskyttelse mod risici ved eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - BEK nr. 463 af 25. maj 2016

Beskyttelse mod risici ved udsættelse for kunstig optisk stråling i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - BEK nr. 1341 af 27. november 2015

Beskyttelse mod støjbelastning m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - BEK nr. 842 af 29. juni 2015

Beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. - BEK nr. 1342 af 27. november 2015

Beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - BEK nr. 847 af 29. juni 2015

Betaling af myndighedernes udgifter ved myndighedernes opgaver efter offshoresikkerhedsloven - BEK nr. 775 af 13. juni 2018

Drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - BEK nr. 1129 af 2. juni 2021

Forretningsorden for Energiklagenævnet (Energiklagenævnets forretningsorden) - BEK nr. 664 af 19. juni 2006

Forretningsorden for Myndighedernes Beredskabskomité i medfør af offshoresikkerhedsloven - BEK nr. 1199 af 23. oktober 2015

Forretningsorden for Offshoresikkerhedsrådet - BEK nr. 1278 af 2. december 2019

Havarikommissionen for større ulykker i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - BEK nr. 1194 af 9. oktober 2015

Identifikation og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur på energiområdet og vurdering af behovet for bedre beskyttelse (EPCIP-direktivet) - BEK nr. 11 af 7. januar 2011

Lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling, i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv. - BEK nr. 9 af 5. januar 2018

Manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - BEK nr. 1390 af 4. december 2017

Ophævelse af bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen - BEK nr. 1187 af 9. oktober 2015

Ophævelse af bekendtgørelse om visse bestemmelser udstedt i medfør af lov om visse havanlæg og lov om arbejdsmiljø, der med visse ændringer finder anvendelse i medfør af offshoresikkerhedsloven - BEK nr. 1507 af 15. december 2010

Registrering og anmeldelse af ulykker m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - BEK nr. 1196 af 9. oktober 2015

Samarbejde om sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - BEK nr. 1201 af 23. oktober 2015

Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - BEK nr. 1200 af 23. oktober 2015

Sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter - BEK nr. 1203 af 23. oktober 2015

Styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - BEK nr. 1042 af 8. juli 2023

Særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - BEK nr. 1206 af 23. oktober 2015

Visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - BEK nr. 1204 af 23. oktober 2015