Spring over hovedmenu

Anmeld ulykker og nærved-hændelser mv.

Sådan anmelder I ulykker og nærved-hændelser til de relevante myndigheder

Anmeldelse af en ulykke, der er sket i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter, f.eks. på et anlæg offshore, skal ske af den sikringspligtige arbejdsgiver senest 10 dage efter, at ulykken er sket. Anmeldelsen skal ske digitalt, se nedenfor.

Ulykker, som medfører dødsfald eller alvorlig personskade, skal straks indberettes telefonisk til Syd- og Sønderjyllands Politi på tlf. 76 11 14 48 og senere følges op af en skriftlig anmeldelse til Arbejdstilsynet.

Endvidere skal operatøren af et produktionsanlæg eller ejeren af et ikkeproduktionsanlæg offshore, f.eks. en mobil borerig, registrere alle ulykker og dødsfald, der er sket i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter.

Nærmere oplysninger om, hvilke ulykker, der skal registreres, straks indberettes eller anmeldes i øvrigt, fås i:

Registrering og anmeldelse af ulykker m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv. - AT-vejledning 65.1.3-1 - VEJ nr. 9207 af 20. april 2020