Spring over hovedmenu

AT-vejledninger

AT-vejledninger er Arbejdstilsynets vejledninger om, hvordan reglerne i offshoresikkerhedslovgivningen skal fortolkes.

AT-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, arbejdsmiljøorganisationerne eller andre, men vejledninger bygger på regler (lov og bekendtgørelser), der er bindende.

Når en AT-vejledning gengiver bindende metodekrav m.v. fra lov eller bekendtgørelser, skal virksomhederne følge de pågældende metoder. Det vil altid fremgå tydeligt af en AT-vejledning, når der gengives bindende metodekrav m.v.

AT-vejledninger til offshoresikkerhedslovgivningen er følgende:

ALARP-princippet ved offshore olie- og gasaktiviteter - AT-vejledning 65.1.2-1 - VEJ nr. 9309 af 3. maj 2018

Ansvarsfordeling og samarbejde ved offshore olie- og gasaktiviteter - AT-vejledning 65.1.11-1 - VEJ nr. 9313 af 3. maj 2018

Arbejdstidsregler ved offshore olie- og gasaktiviteter - AT-vejledning 65.1.6 - VEJ nr. 9576 af 22. juni 2016

Begreber ved offshore olie- og gasaktiviteter - AT-vejledning 65.1.1-2 - VEJ nr. 9578 af 10. juli 2018

Registrering og anmeldelse af ulykker m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv. - AT-vejledning 65.1.3-1 - VEJ nr. 9207 af 20. april 2020

Risikostyring ved offshore olie- og gasaktiviteter - AT-vejledning 65.1.8-1 - VEJ nr. 9577 af 10.  juli 2018

Samarbejde om sikkerhed og sundhed ved offshore olie- og gasaktiviteter - AT-vejledning 65.1.10 - VEJ nr. 9892 af 9. september 2016

Sikkerheds- og sundhedsredegørelser ved offshore olie- og gasaktiviteter - AT-vejledning 65.1.13-1 - VEJ nr. 9311 af 3. maj 2018

Tilladelser og forhåndstilsagn for mobile ikkeproduktionsanlæg ved offshore olie- og gasaktiviteter - AT-vejledning 65.1.17-2 - VEJ nr. 9579 af 10. juli 2018

Verifikation af de sikkerheds- og miljøkritiske elementer på anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger ved offshore olie- og gasaktiviteter - AT-vejledning 65.1.9 - VEJ nr. 9386 af 28. maj 2021

Verifikation i forbindelse med godkendelse af offshore brøndaktiviteter - AT-vejledning 65.2.2 - VEJ nr. 9694 af 27. august 2018