Spring over hovedmenu

Grundtilsyn

Grundtilsyn er et fysisk tilsyn med drift af et anlæg offshore, som typisk gentages én gang årligt afhængigt af operation og forhold på anlægget. Tilsynet kan omfatte forskellige emner og kan samtidigt opfattes som en opfølgning på driftstilladelsen.

Grundtilsyn er med til at danne et billede af, hvordan forholdene er på anlægget, samt hvordan anlægget drives i forhold til de danske regler.

Tilsynet omfatter ofte et besøg på operatørens kontor på land og et offshore besøg.