Spring over hovedmenu

Whistleblower - indberet sikkerheds- og sundhedsproblemer offshore

Lav anonym indberetning ved mistanke om overtrædelse af reglerne om sikkerhed og sundhed på et offshoreanlæg

Hvordan kan jeg indberette overtrædelser?

Vælg en af følgende muligheder:
Indsend anmeldelsesformular

Indberet sikkerheds- og sundhedsproblemer offshore

Send en (krypteret) mail

offshore.whistleblower@at.dk

Ring til os

+45 72 20 90 22

Skriv et brev og send det til adressen: 

Att. Mohamed El Halimi,
mrk.: Personligt
Landskronagade 33
DK-2100 København Ø

Klager vedrørende miljø kan indberettes til Miljøstyrelsens hjemmeside, her kan du også læse om reglerne for indberetninger til Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsens hjemmeside - mst.dk

Hvad skal indberetningen indeholde?

Når du kontakter Arbejdstilsynet, beder vi dig typisk oplyse følgende:

  • Hvilken platform/operatør er der tale om?
  • Hvilke regler mener du er overtrådt?
  • Hvad er der sket?
  • Hvornår er det sket?
  • Evt. dokumentation i form af billeder, film eller andet

Hvad dækker anonymiteten?

Vi må ikke overfor din arbejdsgiver eller andre fortælle, at du har indberettet, eller hvad du har indberettet.

Når du indberetter et problem til os, behandler vi klagen anonymt, og vi giver ikke din arbejdsgiver eller andre besked om, at nogen har lavet en indberetning.

(- Hvis din indberetning vedrører miljøoplysninger, er udgangspunktet også, at du er anonym, men ved aktindsigt kan der være særlige tilfælde, hvor vi skal udlevere oplysninger om din indberetning).

Hvad gør vi?

Når vi modtager en indberetning, undersøger vi sagen og vurderer, om der er grundlag for at gå videre med sagen, fx. i form af et tilsyn. Vi har ikke mulighed for at oplyse dig om, hvad vi gør på baggrund af din indberetning.