Spring over hovedmenu

Arbejdstilsynets arbejdsområder indenfor offshore olie og gas

Arbejdstilsynet er ansvarlig myndighed for sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg og visse fartøjer i forbindelse med efterforskning og produktion af olie og gas.

Læs mere om arbejdsområderne