Spring over hovedmenu

Sådan følger vi op efter tilsynsbesøget

Når Arbejdstilsynet er på fysisk tilsyn (se afsnit om grundtilsyn og specialtilsyn), bliver tilsynet afsluttet med et møde på anlægget, hvor observationerne gennemgås.

Et tilsyn kan eventuelt resultere i påbud eller forbud i løbet af tilsynet.

Se afsnit om reaktioner

I tilsynsrapporten gennemgås de observationer, som der er observeret på tilsynet. Observationerne uddybes og begrundes. Endvidere er Arbejdstilsynets reaktioner på observationerne anført.

Se afsnit om reaktioner

Tilsynsrapporten sendes herefter til operatør/ejer til kommentering. Vi sender rapporten ca. 3 – 4 uger efter tilsynet.

Når eventuelle tidsfrister mv. i tilsynsrapporten er udløbet, følger vi op på, om de forskellige observationer er løst tilfredsstillende.