Spring over hovedmenu

Offshoresikkerhedsrådet

Offshoresikkerhedsrådets opgaver og sammensætning.

Rådets opgaver

Offshoresikkerhedsrådet har til opgave at

 • medvirke ved udarbejdelse af regler i henhold til offshoresikkerhedsloven,
 • medvirke ved operatørernes og ejernes samarbejde med tilsynsmyndigheden om udarbejdelse og revision af standarder retningslinjer for bedste praksis samt eventuelle andre vejledninger, jf. § 55, stk. 3, i loven,
 • følge den tekniske og sociale udvikling vedrørende offshore olie- og gasaktiviteter og
 • drøfte øvrige forhold, der er omfattet af loven.

Rådet er nedsat i medfør af § 58 i offshoresikkerhedsloven.

Rådets sammensætning

Rådet består af en formand samt repræsentanter for følgende institutioner, arbejdsgiver- eller arbejdstagerorganisationer:

 • Seks medlemmer, som repræsenterer Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Et medlem, som repræsenterer Maskinmestrenes Forening og Dansk Formandsforening i forening
 • Et medlem, som repræsenterer Søfartens Ledere
 • Otte medlemmer, som repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening og Danske Rederier i forening
 • Et medlem, som repræsenterer Arbejdstilsynet
 • Et medlem, som repræsenterer Søfartsstyrelsen
 • Et medlem, som repræsenterer Miljøstyrelsen
 • Et medlem, som repræsenterer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Medlemmer af offshoresikkerhedsrådet udpeges af beskæftigelsesministeren, for en periode af fire år, efter indstilling fra de repræsenterede myndigheder og organisationer.

Offshoresikkerhedsrådet har for øjeblikket følgende medlemmer

FORMAND – INDSTILLET AF ARBEJDSTILSYNET
Direktør Sine Frederiksen Arbejdstilsynet
INDSTILLINGER FRA MYNDIGHEDER
Medlem Stedfortræder

Stedfortræder for formanden

Vicedirektør Lotte Manniche Groth-Andersen Arbejdstilsynet

 

Kontorchef Morten Vestergaard Arbejdstilsynet

Kontorchef Malene Loftager Mundt Søfartsstyrelsen Specialkonsulent Clea Henrichsen Søfartsstyrelsen
Chefkonsulent Mikael Spang-Hanssen Trafikstyrelsen Specialkonsulent Michael Lüthje Vilster Trafikstyrelsen
Specialkonsulent Rune Torfinn Jensen Miljøstyrelsen Cand. scient. Marie Bernhoff Bay Miljøstyrelsen
INDSTILLINGER FRA DANSK ARBEJDSGIVERFORENING OG DANSKE REDERIER
Medlem Stedfortræder
Senior Legal Adviser Christian Kargård Jensen TotalEnergies EP Danmark A/S Legal Counsel, Attorney-at-Law Heidi Kristine Helbo TotalEnergies EP Danmark A/S
Process Team Lead, Gorm Tyra asset Charlotte C. Poulsen TotalEnergies EP Danmark A/S Senior Labor Relation Manager Susanne Isaksen TotalEnergies EP Danmark A/S
Director HSE Operations Jacob Odgaard Noble Drilling A/S Head of Operations HSE Søren Risgaard Jeppesen Nobe Drilling A/S
SHE manager DK Sabine Ernst-Christiansen INEOS Energy DK Métier Support Manager Jan Fredborg TotalEnergies EP Danmark A/S
Senior Regulatory Affairs Manager Peter Hindsberger INEOS E&P DK A/S Operations Manager Søren Sommer Karlsson INEOS Energy DK
HSE Expert Søren Pedersen Dansk Offshore Sekretariatschef Gorm Boe Petersen Dansk Offshore
Chefkonsulent Rikke Johan Danske Rederier Chefkonsulent Søren Enemark Danske Rederier
Erhvervsjuridisk chef Henriette Ingvardsen Danske Rederier Advokat Frederik Rindom Korch Danske Rederier
INDSTILLINGER FRA FAGBEVÆGELSENS HOVEDORGANISATION
Medlem Stedfortræder
Forhandlingssektrær Jacob Slesvig 3F Forhandlingssekretær John Hansen 3F
Faglig sekretær Jan Toft  Rasmussen Dansk Metal Miljøkonsulent Ulla Brund Jensen Dansk Metal
Forbundssekretær Lene Christiansen Dansk El-Forbund Forbundssekretær Martin Frank Frederichsen Dansk El-Forbund
Områdeleder Michael Jørgensen CO-Industri Souschef Jan Kristensen Schmidt CO-Industri
Formand Ole Philipsen Metal Maritime Forhandlingssekretær Stig K. Pedersen CO-Industri
Faglig sekretær Annemarie Stokholm 3F Arbejdsmiljøkonsulent Simone Ida Ryefelt 3F
INDSTILLING FRA MASKINMESTRENES FORENING OG DANSK FORMANDSFORENING (FÆLLESREPRÆSENTATIONEN)
Medlem Stedfortræder
Bestyrelsesmedlem Jan Rose Andresen Maskinmestrenes Forening Projektchef Peter Blach Maskinmestrenes Forening
INDSTILLING FRA LEDERNE SØFART
Medlem Stedfortræder
Maritim konsulent Laura Lynge Lederne Søfart Politisk konsulent Mai Valentin Nielsen Lederne Søfart
SEKRETARIAT
Chefjurist Jan Gabrielsen Arbejdstilsynet

Medlemmer af offshoresikkerhedsrådet udpeges af beskæftigelsesministeren for en periode af fire år efter indstilling fra de repræsenterede myndigheder og organisationer.

Offshoresikkerhedsrådets forretningsorden følger af:

Bekendtgørelse nr. 1278 af 2. december 2019 om forretningsorden for Offshoresikkerhedsrådet

Arbejdsgrupper under Offshoresikkerhedsrådet

For tiden er der nedsat én arbejdsgruppe, Offshoresikkerhedsrådets Arbejdsgruppe, hvis primære opgaver er at medvirke ved lovgivningsarbejde og forberedelse af beslutninger i Offshoresikkerhedsrådet.