Spring over hovedmenu

Internationalt samarbejde

Arbejdstilsynet deltager i internationalt samarbejde på en række områder, der vedrører sikkerhed, sundhed og miljø på anlæg mv. offshore.

NSOAF

På det sikkerheds- og sundhedsmæssige område, deltager Arbejdstilsynet i et samarbejde med tilsvarende myndigheder i det Nordvesteuropæiske område gennem: ”North Sea Offshore Authorities Forum” (NSOAF).

NSOAF samarbejdet består bl.a. af arbejdsgruppen, ”NSOAF’s Health and Safety Working Group”, som har til formål at udveksle erfaring og drøfter forskellige sikkerheds- og sundhedsforhold i forbindelse med offshore olie og gas aktiviteter.

En anden arbejdsgruppe, ”NSOAF’s Wells Working Group” behandler emner i forhold brøndaktiviteter.

NSOAF’s ovennævnte grupper udfører løbende multinationale audits i de forskellige lande.

OMHEC

Arbejdstilsynet har bilateralt samarbejde med Norge og Storbritannien og deltager i ”Offshore Mechanical Handling Equipment Committee” (OMHEC), som beskæftiger sig med løfteudstyr og løfteoperationer.

OMHEC’s hjemmeside er omhec.com 

IRF

Arbejdstilsynet deltager i et globalt samarbejde om sikkerhed og sundhed gennem: ”International Regulators Forum” (IRF).

IRF’s hjemmeside er irfoffshoresafety.com

EUOAG (EU-samarbejde)

Arbejdstilsynet deltager i EU-samarbejdet bl.a. om implementeringen af offshoresikkerhedsdirektivet gennem: ”EU Offshore Authorities Group” (EUOAG).

EUOAG’s hjemmeside er energy.ec.europa.eu

IADC

Arbejdstilsynet deltager i et globalt samarbejde om sikkerhed og sundhed på mobile offshore borerigge gennem: ”International Association of Drilling Contractors” (IADC).

IADC’s hjemmeside er iadc.org